ReadyPlanet.com
dot dot
วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
dot
Newsletter

dot
dot
ความเป็นมา
dot
bulletประกาศวัดป่าบ้านตาด ฉบับที่1 เรื่องการก่อตั้งวัดป่าโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
bulletหนังสือขอให้มูลนิธิวัดป่าบ้านตาด สหรัฐฯ ระงับการใช้จ่ายและคืนเงินกลับสู่คณะสงฆ์
bulletคณะพระสงฆ์ที่ดำเนินการ
dot
สื่อข่าวสารเกี่ยวกับวัดป่าโคโลราโด
dot
bulletเจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
bulletความคืบหน้าการสร้างวัดป่าโคโลราโด
bulletนิมนต์ประชุมพิจารณาก่อตั้งพิพิธภัณฑ์หลวงตาพระมหาบัวฯ
bulletมติคณะสงฆ์ของคณะลูกศิษย์
bulletบูรพาจารย์
dot
วัดไทยในอเมริกา
dot
bulletคณะสงฆ์ธรรมยุตในอเมริกา
bulletวัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
bullet วัดพุทธธัมมธโร เมืองคอนคอร์ด มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
bulletวัดเมตตาวนาราม มลรัฐแคลิฟอร์เนีย
bulletวัดป่าอาริโซน่า มลรัฐอาริโซน่า
dot
กระแสเสียงแห่งธรรม
dot
bulletเสียงสวดมนต์ของคณะสงฆ์ธรรมยาตราสู่สหรัฐอเมริกา
bullet10 ตุลาคม 52 หลวงตาฯ
bullet4 ตุลาคม 52 หลวงตาฯ
bullet26 กันยายน 52 หลวงตาฯ
bullet15 กรกฎาคม 52 หลวงตาฯ
bullet8 กรกฎาคม 52 หลวงตาฯ
bullet4 กรกฎาคม 52 หลวงตาฯ
bullet28 มิถุนายน 52 หลวงตาฯ
dot
วีดีโอหลวงตามหาบัวฯละสังขาร วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔
dot
bulletVDO The Day Luangta Maha Bua passed away on 30th of January 2011
dot
วีดีโอพระราชทานเพลิงสรีระสังขารหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ๕ มีนาคม ๒๕๕๔
dot
bulletVDO The Cremation of Luangta Maha Bua on 5th of March 2011
dot
เพลงเพื่อธรรม
dot
bulletเพลงพุทธประวัติ 1
bulletเพลงพุทธประวัติ 2
bulletเพลงพุทธประวัติ 3
bulletเพลงพุทธประวัติ 4
bulletเพลงประวัติหลวงปู่มั่น
bulletเพลงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับองค์หลวงตาฯ
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletluangta.com
bulletวัดดอยแสงธรรม เชียงใหม่
bulletTiger Temple Charity
bulletTiger Temple Station
bulletบููรพาจารย์
bulletวัดป่าอริโซน่า


หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
Please join us at Facebook
สถานีวิทยุเสียงธรรม
เชิญคลิกเพื่อดูรายละเอียด
Please click!
Please click!
Please click!
Please click!
E-Book ญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์
Please click!
ค้นคว้าความรู้ทางธรรม
คำแปลศัพท์ธรรมะ
ศัพท์ไทย-อังกฤษ

Buddha

เชิญคลิกชมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันเป็นตำนานของแผ่นดิน


ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Luangta Forest Temple of America / Colorado Forest Monastery of Luangta Maha Boowa Nyanasampanno/วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด

 

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง

เชิญคลิกเพื่อชมผ่านสมาร์ทโฟน

Apple   Android

"แต่ก่อน เราเคยปรารถนาพุทธภูมิ แต่เพราะเห็นว่า จะเป็นการที่เนิ่นช้า
จึงได้ถอน แล้วมุ่งสู่มรรคผลนิพพานในชาตินี้..."
(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
(จากหนังสือพ่อแม่ครูอาจารย์)

“เรามีชีวิตอยู่นี้เราทำด้วยความเมตตาสงสารต่อโลก
เราจะทำความดีให้โลกทั้งหลายได้เห็นเป็นตัวอย่าง
เพราะหลังจากนี้แล้วเราตายแล้ว
เราจะไม่มาเกิดในโลกนี้อีกต่อไปเป็นตลอดอนันตกาล”
(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 

 

 

 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ

 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ความเป็นมา

เพื่อให้สมกับความเมตตาขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ตามที่ได้ลงนามประชุม และลงนามแสดงการได้รับฉันทะจากผู้หารือทางโทรศัพท์ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหนังสือ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ วัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) เมืองออนทาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย แล้วนั้น บัดนี้ คณะทำงานของสงฆ์จำนวนหนึ่ง ได้หารือและดำเนินการร่วมกับ พระครูวิทูรธรรมนิเทศ (พระอาจารย์สำรวย ตายโน)   เจ้าอาวาสวัดภูริทัตตวนาราม (Buddhist Temple of America) เมืองออนทาริโอ (Ontario) มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ร่วมกับ คุณนัฎฐ์กานต์ ขัตติโยทัยวงศ์ เดนเวอร์ COและคุณอุไร โชติกูล ACKERBAUER อเล็กซานเดรีย  VA  ซึ่งมีรายงานการประชุม Minute    of  Luangta Forest Temple of America:   เมื่อ วันที่ ๑ มิถุนายน ค.ศ. 2011  ที่ วัดภูริทัตตวนาราม(Buddhist Temple   of America) เป็นที่รับรองของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่ เมื่อวันเสาร์ ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ ซึ่งมีการประชุมพร้อมกัน ณ ที่พักข้างท่าอากาศยาน แอล เอ (Hilton Los Angeles Airport) จึงได้บันทึกเป็นหนังสือ เพื่อให้ลงนามประชุม และลงนามแสดงการได้รับฉันทะจากผู้หารือทางโทรศัพท์ ตามมติอันเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

 

More...

ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัด ประจำเดือน

ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคีบำรุงวัด ประจำเดือน ทอดถวาย วัดป่าหลวงตามหาบัว ทุกวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ผ้าป่าสามัคคีประจำเดือนตลอดปี ๒๕๕๖

 งานบุญผ้าป่าสามัคคีประจำเดือนตลอดปี ๒๕๕๖

More...

วันติดต่อดูที่ดิน

 ทีมงานอันประกอบด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ และฆราวาส จากวัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน โคโรลาโด ได้เดินทางมาดูที่ดิน


ดูรูปขนาดใหญ่
4 พฤษภาคม 56
รูปที่:: 1 /3
ชื่อรูป :: 4 พฤษภาคม 56
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วันโอนกรรมสิทธิ์

 โอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 56


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
วิถีแห่งพุทธศาสนา

วิถีแห่งพุทธศาสนา ณ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน โคโลราโด


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ธรรมยาตราสู่สหรัฐอเมริกา ช่วง ๑ - ๒๓ พฤษภาคม ๕๕

การเผยแผ่พุทธศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างวันที่ ๑ ถึง ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในภาพอยู่ที่เมืองชิคาโก


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๕๕

ภาพงานผ้าป่าสามัคคีจากประเทศไทยนำโดย..หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรม จ.นครราชสีมา และท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิสารเถร (ท่านพระอาจารย์จันทร์ ) วัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี และคณะ ได้เดินทางไปประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตประเทศสหรัฐอเมริกา ณ วัดพุทธดาลัส รัฐเท็กซัส ระหว่างวันที่ ๒-๕ พ.ค. จากนั้นเดินทางไปเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ ต่อจากนั้นเดินทางไปรัฐนิวยอร์ค . รัฐวอชิงตัน ดีซี และกลับมาโคโลราโด พร้อมได้ทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พ.ค. ๕๕ มีญาติโยมมาร่วมงานกว่าร้อยคน พระสงฆ์ร่วมงาน ๑๓ รูป ได้ปัจจัยยอดสุทธิ ๕๒,๙๐๖.๔๖ เหรียญสหรัฐ
 


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ผ้าป่า ๑๒ เมษายน ๕๕ เพื่อคลังหลวง

ผ้าป่า ๑๒ เมษา สืบหน่อต่อแขนง เพิ่มพูน และปกป้องคลังหลวง ตามรอยหลวงตาฯ (อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.luangta.us/index.php?mode=preview&lay=show&ac=article&Id=539439202&Ntype=12 )


ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 1 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 2 /3
ดูรูปขนาดใหญ่

รูปที่:: 3 /3
ข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด

 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนซื้อที่ดินแปลงที่มีอาณาเขตติดต่อกับวัดจำนวน 10 เอเคอร์ หรือ 25 ไร่ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 320,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ถวายแด่องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เพื่อให้ทางวัดได้สืบสานเจตนารมณ์ของท่านในการหยั่งรากของพระพุทธศาสนาในดินแดนตะวันตกสืบไป (The Temple currently sits on about 5 acres, but this is not enough area to accommodate patrons that come for meditation and holy days. To alleviate this problem, we are looking to purchase an additional 10 acres around the temple for an estimated price of $320,000. This purchase will allow us to construct a Buddhist sanctuary (Ubosot) and a new open air pavilion to facilitate worship, education, and meditation.)

More...

กำหนดการ...งานวันมาฆบูชา ณ วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด เมืองพาร์คเกอร์ มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ..๒๕๕๖

More...

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ ได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราช หน้าตัก 1.20 เมตร จากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปเป็นพระประธาน ณ วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา

More...

การทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยคือวันสงกรานต์ที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ มิเพียงได้บุญกุศลเท่านั้น แต่ยังเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของคนไทยด้วย

More...

เรียนเชิญชมโบรชัวร์วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด เพื่อรับทราบข้อมูลและช่วยกรุณากระจายข่าวเพื่อให้ทราบโดยทั่วไปด้วยครับ

More...

ตามหนังสือที่อ้างถึงคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ดำเนินการจัดตั้งวัดธรรมยุตขึ้นที่พักสงฆ์เลขที่ 11934 Singing Hills Rd.Parker, Colorado 80138-6105

More...

วีดีโอ เกี่ยวกับวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด

การนำเสนอในรูปแบบสไลด์มัลติวิชั่นเกี่ยวกับงานบุญผ้าป่าสามัคคีที่วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ นับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของการสร้างวัดป่าตามแนวทางปฏิปทาของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

More...

ธรรมยาตราสู่สหรัฐอเมริกาโดยคณะศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
ธรรมยาตราสู่สหรัฐอเมริกา ตอนที่ ๑

เป็นการเดินทางเพื่อดูที่ดินในการสร้างวัดป่าโคโลราโด หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่สหรัฐอเมริกา โดยคณะพระสงฆ์ลูกศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ในระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ถึง ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔

More...
ธรรมยาตราสู่สหรัฐอเมริกา ตอนที่ ๒

เป็นการเดินทางโดยรถยนต์ผ่านรัฐแคลิฟอร์เนีย(California) โคโลราโด(Colorado) อริโซน่า(Arizona) และรัฐยูท่า(Utah)

More...
ธรรมยาตราสู่สหรัฐอเมริกา ตอนที่ ๓

ในระหว่างการเดินทางก็พักตามเมืองต่างๆ และปฏิบัติกิจของสงฆ์พร้อมทั้งสงเคราะห์ศรัทธาญาติโยมคนไทยได้มีโอกาสทำบุญกุศลไปด้วย

More...
ธรรมยาตราสู่สหรัฐอเมริกา ตอนที่ ๔

ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทั้งการดูที่ดินที่ได้บทสรุปว่าที่ใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมต่อการสร้างวัดที่รัฐโคโลราโด พร้อมทั้งการติดต่อประสานงานในเรื่องเครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรม

More...

ขอเชิญผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ แสดงความคิดเห็น ได้ที่นี่ครับ   
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
หัวข้อ วันที่ลงประกาศ ดู / ตอบ
กระทู้ปกติทำบุญวันเข้าพรรษา ๒๕๕๙2016-07-03446 / 0
dot
กระทู้ปกติดำน้ำ เที่ยวเกาะทะลุ เกาะยอ ประจวบ ชุมพร2016-03-18282 / 0
dot
กระทู้ปกติวัดสิงห์ สี่แยกบางพลัดเชิญร่วมปิดทองลูกนิมิตเทศกาล...2016-02-01320 / 1
dot
กระทู้ปกติวัดเทพนารี เชิญร่วมถือศีลกินเจทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบื...2015-09-29518 / 1
dot
กระทู้ปกติขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสมทบทุนสร้างอุทยานพร้อมปราสาทสา...2015-04-02907 / 0
dot
สร้างกระทู้ใหม่ | More...
คณะพระสงฆ์กล่าวถึงการสร้างวัดที่โคโลราโด
คณะพระสงฆ์ ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย

ได้พูดถึงความเป็นมาและแนวทางการสร้างวัดที่โคโลราโด โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัดตามแนวทางปฏิปทาของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

More...

ได้พูดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนและการสร้างวัดป่าโคโลราโด

More...

คนไทยในสหรัฐอเมริกาได้ร่วมจิตร่วมใจถวายผ้าป่าสามัคคีแก่คณะสงฆ์ทั้งที่อเมริกาและไปจากประเทศไทย ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย

More...

การเทศน์ธรรมะและงานบุญในอเมริกา

พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ญาติโยม ณ.วัดพุทธธัมมธโร เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554

More...

พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร ได้กล่าวสัมโมทนียกถาแก่ญาติโยม ณ.วัดพุทธธัมมธโร เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554

More...

เป็นการทำบุญตักบาตรในเช้าวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย

More...

ความเคลื่อนไหวของพระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกา

เชิญชมภาพงานการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๕ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา (THE DHAMMAYUT ORDER IN AMERICA) และงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกพัทสีมา ณ วัดพุทธดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

More...

เชิญชมภาพงานการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ ๒๘/๒๕๕๕ คณะสงฆ์ธรรมยุตในประเทศสหรัฐอเมริกา (THE DHAMMAYUT ORDER IN AMERICA) และงานปิดทองฝังลูกนิมิต-ผูกพัทสีมา ณ วัดพุทธดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

More...

เชิญคลิก

การประชุมพระธรรมยุตในสหรัฐ ที่วัดแคโลไรน่าพุทธจักรวนาราม เมืองโบลิเวีย รัฐนอร์ทแคโลไรน่า  จำนวนวัดธรรมยุตประมาณ ๕๒ วัดในสหรัฐอเมริกา

More...

ตามรอยปฏิปทาองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 “สมาธิปริภาวิตา ปญฺญา มหปฺผลา โหติ มหานิสํสา ”ปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก ”คือ สมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาได้ดี แต่ไม่ใช่มีสมาธิแล้วจะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเองโดยเจ้าของไม่ต้องพิจารณา อย่างนี้เป็นไปไม่ได้ ตามหลักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณา พิจารณาตรงไหน จุดใดอาการใด ให้มีความรู้สึกสัมผัสพันธ์ มีสติ มีความรับทราบ มีความจงใจอยู่ในจุดนั้น ในอาการนั้น ในธาตุนั้น หรือขันธ์ นั้น ๆ จึงชื่อว่า “ปัญญา ”

More...
สารคดีประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๑

เส้นทางที่องค์ท่านก้าวเดินคือรอยธรรมอันเป็นประโยชน์แก่ตนและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ควรค่าแก่การน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตาม

More...
สารคดีประวัติหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ตอนที่ ๒

การอุบัติขึ้นของมหาบุรุษ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนทั้งหลาย

More...
มหาศรัทธา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 17 กุมภาพันธ์ 54

รายการเจาะใจ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 ได้ทำสารคดีสั้นเกี่ยวกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

More...
สัมภาษณ์ พระอาจารย์จันทร์ ขันติธโร โดย ไตรภพ ลิมปพัทธ์ ณ วัดป่าบ้านตาด 4 มี ค 2554

เป็นการกล่าวถึงองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน โดยพระอาจารย์จันทร์ ขันติธโร เจ้าอาวาสวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดกาญจนบุรี

More...
พิธีพระราชทานเพลิงสรีระหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

พิธีพระราชทานเพลิงสรีระหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2554 เวลา 17.15 น.

More...
พิธีอัญเชิญอัฐิธาตุองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

พิธีอัญเชิญอัฐิธาตุองค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโนจากวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี มาประดิษฐานยังวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2554

More...
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน สงเคราะห์โลก

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ช่วยสงเคราะห์โลกตั้งแต่ปี พ.ศ.2499

More...
ผ้าป่าช่วยชาติ ณ.วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ

โครงการผ้าป่าช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ณ.วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2542

More...
พลังธรรม

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้กล่าวถึงพลังธรรมของครูบาอาจารย์ ณ วัดป่าบ้านตาด

More...
พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาฯเมตตาเยี่ยมวัดเสือ

หลวงตาฯเยี่ยมวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน (Tiger Temple) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2547

More...
89 ปี หลวงปู่ลี กุสลธโร

วันนี้วันที่ ๑๔ กันยายนเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงปู่ลี กุสลธโร ครบ ๘๙ ปี หลวงปู่ลี กุสลธโร “พระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งเศรษฐีในทางธรรม” วัดป่าเกษรศีลคุณธรรมเจดีย์ (ภูผาแดง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

More...
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตและครูบาอาจารย์สานุศิษย์ของท่าน

การปฏิบัติ เป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมของพระตถาคต เมื่อเข้าไปประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแล้ว ย่อมกลายเป็นของปลอม (สัทธรรมปฏิรูป) แต่ถ้าเข้าไปประดิษฐานในจิตสันดานของพระอริยเจ้าแล้วไซร้ ย่อมเป็นของบริสุทธิ์แท้จริง และเป็นของไม่ลบเลือนด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อยังเพียรแต่เรียนพระปริยัติถ่ายเดียว จึงยังใช้การไม่ได้ดี ต่อเมื่อมาฝึกหัดปฏิบัติจิตใจกำจัดเหล่า กะปอมก่า คือ อุปกิเลส แล้วนั่นแหละ จึงจะยังประโยชน์ให้สำเร็จเต็มที่ และทำให้พระสัทธรรมบริสุทธิ์ ไม่วิปลาสคลาดเคลื่อนจากหลักเดิมด้วย

More...

 คนที่จะข้ามโอฆะได้ต้องมีศรัทธาเสียก่อน ถ้าไม่มีศรัทธาเสียอย่างเดียวก็หมดทางที่จะข้ามโอฆะได้ ศรัทธาจึงเป็นของสำคัญที่สุด เช่น เชื่อมั่นในกรรม เชื่อผลของกรรม ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว แต่ว่าศรัทธาอันนั้น เป็นเบื้องต้นที่จะทำทาน ถ้ามีศรัทธาแล้วไม่อดเรื่องการทำทาน อยู่ที่ไหนก็ทำได้

More...

" อดีตก็เป็นทำเมา อนาคตก็เป็นทำเมา จิตดิ่งอยู่ในปัจจุบัน รู้อยู่ในปัจจุบัน ละอยู่ในปัจจุบันนี้จึงเป็นพุทโธ เป็นธัมโม ปัจจุบันก็พอแล้ว อดีต และอนาคตไม่ต้องคำนึงถึง เกิด แก่ เจ็บ ตาย วัน คืน เดือน ปี สิ้นไป หมดไป อายุเราก็หมดไป สิ้นไป หมั่นบำเพ็ญจิต บำเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนาต่อไป "
 

More...

จิตเป็นธรรมชาติที่กวัดแกว่งดิ้นรน กระสับกระส่าย แส่ไปตามอารมณ์ที่ใคร่ พอใจในเบญจกามคุณ ถึงกระนั้นก็ได้มี ทมะ คือความข่มจิตไว้ ไม่ให้ยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ พร้อมทั้งมีสติประคับประคองยกย่องจิตตามอนุรูปสมัยนับว่าได้ผล คือจิตสงบ ระงับจากนิวรณูปกิเลสเป็นการชั่วคราวบ้าง เป็นระยะยาวนานบ้าง

More...

คนเกิดมาไม่เหมือนกัน เพราะมีความประพฤติที่ต่างกัน ผู้ที่เขาประพฤติดี รักษาศีลมีการให้ทาน มีการสดับรับฟังพระธรรม เขาจึงมีปัญญาดี มีการศึกษาเล่าเรียนดี การจำแนกสัตว์ให้ดีให้ชั่วต่าง ๆ กัน มันเป็นเพราะกรรม ถ้ามันยังทำกรรมอยู่ ก็ต้องได้รับผลกรรมทั้งกรรมดีกรรมชั่ว มันต้องได้รับผลตอบแทน เหตุนี้ เราจึงควรทำกุศล รักษาศีลให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ แล้วทำสมาธิจะมีความสงบสงัด จิตรวมลงได้ง่าย

More...

ไม่มาเกิดมาตาย เรียกว่า ชาติสุดท้าย โดยหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

More...

เพลงเพื่อธรรม

ปฐมบทพุทธประวัติ - อธิษฐานถือเพศบรรพชิต - อธิษฐานลอยถาด

More...

ทรงตรัสรู้ - ปฐมเทศนา - โปรดพระเจ้าพิมพิสาร

More...

พิมพาโศกาดูร - ธรณีสูบเทวทัต - พระพุทธเจ้าทรงเปิดโลก

More...

พระอัครสาวกปรินิพพาน - พระธรรมคือพระศาสดา - ทรงปลงอายุสังขาร - ปัจฉิมโอวาท

More...

พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตโต

เพลงประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เกิดจากกุศลเจตนาของคุณเพลิน พรหมแดน ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดออกมาเป็นเพลง

More...

เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย มาทำอัลบั้ม " บทเพลงจารึกประวัติศาสตร์ "

More...

วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โคโลราโด
COLORADO FOREST MONASTERY OF LUANGTA MAHA BOOWA NYANASAMPANNO

clipart
ที่อยู่ :  เลขที่ 11934 Singing Hills Rd., Parker, Colorado, USA 80138-6105
เบอร์โทร :  1-303-840-2853     มือถือ : 1-917-701-1657
อีเมล :
info@luangta.us , luangta54usa@gmail.com
เว็บไซต์ : www.luangta.us